Årets filmmanuskript

2018 Adam August og Fenar Ahmad for ‘Underverden’
2017 Christian Tafdrup for ‘Forældre’
2016 May el-Toukhy og Maren Louise Käehne for ‘Lang historie kort’
2015 Christian Torpe for ‘Stille Hjerte’